Tamio Shiraishi \ Louise D.E. Jensen @ Downtown Music Gallery [Feb – 14]

Band: Tamio Shiraishi, Louise D.E. Jensen

Videographer: Kevin Reilly

erosa1996Tamio Shiraishi \ Louise D.E. Jensen @ Downtown Music Gallery [Feb – 14]